VO stimuleert 21st century skills met de SkoolPad 2-in-1

De tas vol lesboeken is niet meer. Niet alleen wordt het lesmateriaal digitaal, ook verschuift de lespraktijk naar digitaal zoeken, beoordelen, samenwerken en toetsen. Steeds meer voortgezet onderwijs instellingen rusten een klas, leerjaar of zelfs de hele school uit met SkoolPads om hun leerdoelen te halen!

De SkoolPad 2-in-1 is speciaal gemaakt om kinderen te ondersteunen bij het verwerven van noodzakelijke 21st century skills. Samenwerken in groepjes, mobiel zijn, media produceren, maar ook individuele oefening: de SkoolPad is er klaar voor!

De SkoolPad 2-in-1 direct bestellen?

Skool heeft ervaring met grootschalige projecten op VO scholen. Een afweging die in ieder project wordt gemaakt, is: wie wordt de eigenaar van de SkoolPad? De school? Of de leerling? Voor beide bestaan goede argumenten, en beide vragen om specifieke ondersteuning. Voor Skool stopt uw project dan niet na de levering, maar continuïteit staat voorop.

De SkoolPad is ontworpen voor de omstandigheden op school. Robuust, geschikt om vrijwel alle softwarepakketten te draaien en een lange batterijduur. De draadloze netwerkkaart ondersteunt ook 5 Ghz, dus is geschikt voor de grootste netwerken.