Checklist voor tablets op school

Voor het slagen van uw 1-op-1 project is het belangrijk dat alle succesfactoren benoemd zijn in een plan: visie, professionalisering, educatieve content en infrastructuur zoals het apparaat, het netwerk en het beheer. Als onderwijsspecialist biedt Skool ervaring en begeleiding op deze gebieden.

Checklist voor tablets op school

□ Wat gaan we doen met tablets in de klas?

□ Zijn de leerkrachten vaardig met tablets?

□ Is het draadloos netwerk geschikt?

Welke tablets zijn geschikt voor onze school?

                □ Passend bij onze leerdoelen? Verwerken, herhalen, …

                □ Geschikt voor onze software?

                □ Is de tablet valbestendig?

                □ Gaat de batterij een schooldag mee?

Hoe gaan we de tablets beheren?

                □ Fysiek: opslag, opladen

                □ Software: ieder kind de juiste programma’s, toegang tot websoftware,onderhoud, updates, klassenbeheer